РАНГЛАР БИЗГА КАНДАЙ ТАЬСИР КУРСАТАДИ?

0

❗️Кизил ранг- бош мия фаолиятини тезлаштиради, хис туйгуларни кучайтиради, иштахани очади , кон айланишини жадаллаштиради.

❗️Сарик ранг- бош мия фаолиятини яхшилаш оркали, аклий толикишни йукотиб , унинг фаолиятини яхшилайди, асаб толикиши натижасида келиб чикадиган безовталикни йукотади.

❗️ Тук сарик ранг- хис- туйгуларини авж олдириб кувноклик пайдо килади, кишга кувват беради, камконликни хам даволайди.

❗️Яшил ранг- хис- туйгу ва хатти- харакатларни меьёрлаштириб, назорат килишга ёрдам беради, юрак фаолиятини яхшилайди.

❗️Хаво ранг-уйкусизликка бархам беради , ёмон фикр ва хис- туйгуларни йукотади, огрикларни камайтиради.

❗️ Кук ранг-куркув ва безовталикни йукотади, асабларни тинчлантиради.

❗️ Бинафша ранг- асаб толалари огрикларида фойда килади , тукима ва аьзолар чидамлигини оширади.

ФИКР БИЛДИРИШ

Please enter your comment!
Please enter your name here